Glosārijs

 1. B
  • Bīdes izturība
   Bīdes izturība ir svarīga putu īpašība, kas nepieciešama, lai izvērtētu putu nostiprināšanas jaudu, jo īpaši fiksējot durvju rāmjus. Ir noderīgi aprēķināt nepieciešamo stiprinājuma laukumu (atbilstoši attiecīgajam durvju vērtnes svaram) vai otrādi. Šis tests norāda arī stiprinājuma lūzuma punktu, kas var būt vai nu putās (kohēzijas atteice) vai starp putām un līmēto virsmu (pielipšanas atteice).
 2. C
  • CFC
   Hlorfluorogleklis
   Ikviens no dažādajiem halogēnu oglekļa savienojumiem, ko veido ogleklis, ūdeņradis, hlors un fluors, savulaik plaši izmantoti kā aerosolu propelanti un aukstumaģenti. Uzskata, ka hlorfuoroglekļi izraisa atmosfēras ozona slāņa (ODP) noplicināšanu, kā arī ietekmē globālo sasilšanu (GWP).* Nevienas PU putas Makroflex sortimentā nesatur CFC.
 3. D
  • DME
   Dimetilēteris
   Tipisks propelants OCF pielietojumos*

 4. F
  • FEICA

  FEICA ir daudznacionāla asociācija, kas pārstāv Eiropas līmju un blīvējuma materiālu rūpniecību, ieskaitot vienkomponenta putu ražotājus. Papildu informāciju skatīt: www.feica.eu.
  Henkel izmanto FEICA apstiprinātas testu metodes, kas ir plānotas, lai dotu skaidrus un atkārtojamus testu rezultātus, nodrošinot, ka pasūtītājiem ir precīzs produkta veiktspējas attēlojums. FEICA OCF testu metodes ir pieejamas: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf.

 5. G
  • Griešanas laiks
   Laiks, pēc kāda, nogriežot no putām cilindriskas formas sloksni (kas nav pilnībā sacietējusi) ar 3 cm diametru, uz naža nepaliek svaigu putu atliekas un nazis vairs nesaspiež un nedeformē putu šūnas. Tas ir laiks, pēc kura putas nav pilnībā sacietējušas, taču tās var apstrādāt. Mīnusu temperatūrā putu uzbriešana ir mazāka un sacietēšanas laiks vienmēr ir ilgāks.
  • GWP
   Siltumnīcas sasilšanas potenciāls
   Vielu potenciāla mērījums, proti, kāds ir to atmosfēras sasildīšanas potenciāls. Visi GWP mērījumi tiek norādīti attiecībā pret oglekļa dioksīdu, vislabāk zināmo gāzi ar globālās sasilšanas potenciālu, kuras GWP ir 1.
   Vides aizsardzības aģentūra ir nosaukusi HFC 134a par gāzi ar augstu globālās sasilšanas potenciālu. Vēsturiski lielākā daļa OCF ražotāju ir lietojuši HFC 134a kā pūšanas līdzekli, un HFC 134a globālās sasilšanas potenciāls ir 1300, kas nozīmē, ka tā globālās sasilšanas potenciāls 1300 reižu pārsniedz oglekļa dioksīda GWP.* Uzņēmums Henkel bija pārgājis uz formulām, kas nesatur R 134a, ilgi pirms juridiskā aizlieguma.

    

   

 6. H
  • HFC
   Hidrofluorogleklis
   Fluoroglekļi, kas nav pilnībā halogenēti.
   HFC ir aizvietojuši ozonu noplicinošos hlorfluoroglekļus (CFCs) daudzos pielietojumos, taču ir jaudīgas siltumnīcas gāzes ar 100 gadu globālās sasilšanas potenciālu, kas mērāms starp 140 un 11 700. OCF pielietojumos lielāko daļu šo HFC aizstāj propāna/ butāna/ DME kombinācijas.

   

 7. I
  • Izocianāts
   Viela, kas satur izocianātu (-N =C=O) grupu. Poliizocianāts satur vairāk par vienu izocianātu grupu.*

   

 8. M
  • MDI
   Metilēndifenildiizocianāts
   2,2' / 2,4' un 4,4' metilēndifenildiizocianāta saīsinājums.
   MDI ir aromātiskais izocianāts un galvenais poliuretāna izejmateriāls.* MDI ir ķīmiska viela. Poliuretāna ražošanā tā reaģē ar polioliem un darbojas kā putu cietināšanas līdzeklis. MDI reaģē ar ūdeni un cietajām vielām.
   Tradicionālajām PU putām šī viela piešķir brūno/bēšo krāsu un padara tās ļoti jutīgas pret UV starojumu; attiecīgi saules gaismas iedarbībā PU putas kļūst trauslas.
 9. N
  • Nelipšanas laiks
   Laiks, pēc kāda putu, blīvēšanas līdzekļa vai līmes virsma vairs nelīp.
  • Nosēšanās
   Viena no svarīgākajām OCF īpašībām ir spēja nosēsties dobumā un tādējādi aizpildīt salaidumus. Svaigi uzklātas putas ir šķidras (putu veida), un attiecīgi tām nav iekšējas stiprības. Tas var izraisīt putu sairšanu un noslīdēšanu, jo īpaši vertikālajos salaidumos.
   Šī īpašība ir atkarīga no produkta un apkārtējās vides temperatūras, kā arī no salaiduma platuma. Tipiski nosēšanās faktori ir pārāk zema temperatūra un pārāk plati salaidumi.

   

 10. O
  • OCF
   Viena komponenta putas (burtiski)
   Vispārējs apzīmējums mitrumā sacietējošām viena komponenta putām, kas tiek dozētas no hermetizētiem konteineriem ("aerosola kārbām"), kā arī pašsacietējošām divu komponentu putām, ko dozē no hermetizētiem konteineriem ("1,5 komponentu putas").

   

 11. P
  • PE
   Polietilēns
  • Poliuretāns
   Polimēra viela, kas satur daudzas uretāna saites (-N-C-O-).
  • PU putu struktūra
   Lai panāktu vajadzīgās īpašības un raksturlielumus (piem., siltuma un skaņas izolāciju), uzklāto PU putu struktūrai jābūt viendabīgai, veidotais no smalkām šūnām (bez lieliem tukšumiem un burbuļiem iekšpusē). To panāk ar rūpīgi izlīdzsvarotu ķīmisko formulu.
  • Porains materiāls
   Poraini materiāli ir šķidrumus un/vai gāzes caurlaidīgi materiāli – vai nu daļēji, vai pilnībā caurlaidīgi (piem., koks, stikla šķiedra, korķis…). Savukārt neporaini materiāli nav šķidrumus un gāzes caurlaidīgi (piem., stikls, metāli, plastmasas).
  • PU putu elastība
   Atvēršanas un aizvēršanas, termiskās izplešanās (piem., kādu izraisa tiešas saules gaismas radīts karstums), termiskās saraušanās (vēsa/auksta temperatūra), ievērojamas vienlaicīgi pastāvošu temperatūru starpības dēļ starp iekšpusi un ārpusi (40°C un vairāk), kā arī skarbu laika apstākļu (piem., vēja) dēļ logu rāmji ir nepārtraukti pakļauti spriedzei. Elastīgas PU putas var ilgstoši izturēt šādas kustības bez salūšanas, saglabājot savu izolācijas (gan siltuma, gan skaņas izolācijas) funkciju.
  • Pretaizdegšanās viela
   Pievienota viela, kas kavē aizdegšanos un/vai liesmu izplatīšanos*
  • PU putu atdeve
   Atdeve ir galīgi sacietējušu putu tilpums no visas kārbas.
   Sacietējušo putu atdeve lielā mērā ir atkarīga no darba apstākļiem – temperatūras, gaisa mitruma, uzbriešanai pieejamās vietas utt. Atdevi var mērīt kastē un salaidumā. Abos gadījumos PU putas uzvedas pilnīgi atšķirīgi. "Kastes tests" ir standartizēts, un to apstiprinājusi lielāko Eiropas OCF ražotāju asociācija. Tas ir atkārtojams; testa rezultāts ir putu atdeve litros. Patērētājam varētu būt vieglāk saprast salaiduma garuma mērījumu, jo putas galvenokārt tiek lietotas salaidumu aizpildīšanai, tomēr šī metode nav atkārtojama, un operators to var viegli ietekmēt, lai parādītu savu produktu izdevīgākā gaismā. Tādā gadījumā rezultāts tiek izteikts garuma metros.

   

 12. R
  • R.H.
   Relatīvais mitrums
   Attiecība, ko izsaka ar gaisā faktiski esošā mitruma daudzuma un maksimālā mitruma daudzuma, kādu gaiss varētu saturēt konkrētajā temperatūrā, procentuālo attiecību.

   

 13. S
  • Standarta klimats
   23 °C/ 50 % R.H.
  • Saspiešanas stiprība
   Viena no galvenajām OCF pielietojumu jomām ir siltumizolācija un skaņas slāpēšana savienojumu salaidumos. Šiem salaidumiem ir jāabsorbē būvelementu kustības, kādas izraisa temperatūras maiņa, vēja slodze u. tml., kā arī jānodrošina zināma elastība, lai spētu ilgi kalpot. Šo elastību var izmērīt ar putu gabala saspiešanas spēku. Rezultāts ir proporcionāls saspiešanas apmēram. Tipiska vērtība ir saspiešana par 10%.***
  • Sacietēšanas spiediens
   Sacietēšanas spiediens raksturo spiedienu, kādu ģenerē putas sacietēšanas procesa laikā. Sacietēšanas spiediens rodas putu sacietēšanas un vienlaicīgas uzbriešanas rezultātā. Šis spēks var deformēt tādus substrātus kā vāji rāmji, ja sacietēšanas ilguma laikā tie nav nostiprināti ar skavām.

   

 14. T
  • Trauslums
   OCF uz poliuretāna bāzes ir tendence sacietēšanas fāzē kļūt trauslām, galvenokārt aukstuma temperatūrā. Parasti šī īpašība neatgriezeniski pazūd sasildot. Lai gan augstākā temperatūrā putas kļūst elastīgas, aukstuma apstākļos trauslums var saglabāties pastāvīgi un ietekmēt putu uzklājamību. Jo zemāks ir trausluma punkts, jo augstāka putu kvalitāte.**

   

Atsauces

* Avots: FEICA OCF GLOSSARY RAM-C02-0004, http://www.feica.eu
** Avots: FEICA TM-1008-2011 v3, http://www.feica.eu
***  Avots: FEICA TM-1011-2011 v4, http://www.feica.eu
****Avots: FEICA TM-1012-2012 v4, http://www.feica.eu