Bieži uzdoti jautājumi (FAQ)<br />

 1. Vai tiesa, ka poliuretāna putām kārbā ir ierobežots derīguma termiņš?

  Jā, ķīmisko reakciju dēļ ar sastāvdaļām un propelantu zuduma dēļ tipiska derīguma termiņa diapazons ir no 9 līdz 24 mēnešiem atkarībā no produkta.

 2. Vai poliuretāna putu derīguma termiņu ietekmē ārējie apstākļi?

  Izteikta derīguma termiņa saīsināšanās notiks tādā gadījumā, ja poliuretāna putas ilgstoši tiks uzglabātas siltā vai/un mitrā vietā.

 3. Kāda ir ieteicamā optimālā temperatūra poliuretāna putu lietošanā?

  Labākie rezultāti tiek panākti, ja darba apkārtējās vides un kārbas temperatūra ir starp +15 un +25°C.

 4. Cik ilgi daļēji izlietotu kārbu var atstāt, pievienotu pistolei?

  Ja dozēšanas pistole ir labi uzturēta un ja tā joprojām ir gāzu necaurlaidīga, kārbu var uzglabāt, pievienotu pie pistoles, vienu vai divas nedēļas. Lai nepieļautu netīšu iedarbināšanu, ir ieteicams nodrošināt pistoli ar skrūvi.

 5. Esmu redzējis pie citu produktu uzgaļiem piestiprinātas plastmasas pagarinājuma caurules. Kāds ir to mērķis?

  Pagarinājuma caurules palīdz piekļūt grūti sasniedzamām vietām. Taču šī veida konstrukcija var izraisīt neparedzētu pilēšanu no caurules gala. Lai izvairītos no šādas parādības, būtībā kārbas netiek apgādātas ar šādām pagarinājuma caurulēm. Turklāt šādai caurulei ir negatīva ietekme uz dažām putu īpašībām.

 6. Vai ir nepieciešams iztīrīt liekās putas no adaptera vai arī var tikai ievietot nākamo kārbu?

  Lai gan adapteri ir veidoti no nelīpoša materiāla, ir ieteicams bez kavēšanās iztīrīt no tā visas liekās putas ar pistoļu tīrīšanas šķidrumu – labi uzturēti instrumenti kalpo ilgāk. Jo īpaši svarīgi ir uzturēt tīru noslēdzošo lodi adaptera grozā.

 7. Kādēļ putas šļakstās uz sāniem, kad kārba tiek lietota atkārtoti?

  Tādā gadījumā sacietējušās putas ir daļēji aizsprostojušas uzgali, grūžot no jauna izgrūstās putas uz vienu pusi. Iesakām laiku pa laikam iztīrīt svaigās putas no uzgaļa, jo īpaši, ja darbs uz kādu laiku tiek pārtraukts. Parasti šādu kārbu vairs nevar izlabot, un tā ir jānomaina ar jaunu.

 8. Vai pustukšas kārbas var atstāt pievienotas uzklāšanas pistolei?

  Jā; būtībā mēs tieši iesakām daļēji iztukšotos konteinerus atstāt, pievienotus pistolei. Lai pistoli un kārbu uzglabātu droši, jāpievelk – nepieliekot spēku – drošinātāja skrūve, lai nobloķētu mēlīti.

 9. Vai pistole ar plastmasas korpusu nolietojas ātrāk par metāla pistoli?

  Ja abas uzklāšanas pistoles tiek lietotas identiskos apstākļos, to kalpošanas ilgums ir vienāds. Plastmasas pistoles mehāniskie komponenti ir izstrādāti ļoti pārdomāti, un izšķirošās detaļas ir pārklātas ar teflonu. Tas nodrošina šī precīzā instrumenta ilgu kalpošanas laiku.

 10. Vai poliuretāna putas var izmantot, lai aizpildītu profilus, tādus kā alumīnija, tērauda vai u-PVC sekciju profili?

  Būtībā visā profila garumā nav iespējams nodrošināt vajadzīgo sacietēšanas mitrumu; šādos pielietojumos labāk izmantot divu komponentu putas.

 11. Kas man jādara ar liekajām putām, piemēram, ap durvīm un rāmjiem?

  Sacietējušās liekās putas var nogriezt ar nazi, zāģi vai līdzīgu darbarīku. Liekās putas nav bīstamas, un tās var izmest parastajos sadzīves atkritumos.

 12. Vai sacietējušas putas ir pakļautas novecošanai?

  Ja sacietējušās putas netiek pakļautas UV starojuma iedarbībai, karstai temperatūrai (> 110°C), sārmiem vai skābēm un dažām speciālajām ķimikālijām, ko lieto, lai likvidētu PU traipus, tad tās nenoveco.

 13. Kā var noņemt putu traipus?

  Svaigas putas var noņemt ar PU tīrīšanas līdzekli vai šķīdinātājiem, piemēram, ar acetonu. Sacietējušas putas var noņemt tikai mehāniski vai arī lietojot speciālu sacietējušu putu noņemšanas līdzekli.

 14. Vai ir kāds veids, kā paātrināt sacietēšanas procesu?

  Jā, sausos apstākļos var nedaudz samitrināt līmējuma virsmas (pirms putu uzklāšanas) un putu virsmu (pēc uzklāšanas); ideālajā gadījumā ar smidzinātāju. Tas palīdzēs paātrināt sacietēšanas procesu un paaugstinās putu kvalitāti.

 15. Vai uzbriešanas un sacietēšanas laikā putas attīsta un izplata spiedienu?

  Jā, uzbriešanas un sacietēšanas laikā putas izplata spiedienu. Tādēļ ir ieteicams aizpildīt spraugas un dobumus ne vairāk kā par vienu trešdaļu un lietot starplikas vai skavas, lai nepieļautu vāju salaiduma sienu deformēšanu.

 16. Kas ir vienkomponenta poliuretāna putu zinātniskā bāze?

  Ķīmiskā bāze ir līme, kas veidota no polioliem, izocianātiem, propelantiem un dažādām putu piedevām.

 17. Kā poliuretāna viskozitāte ietekmē izspiesto putu atdevi?

  Atdeves pakāpe ļoti lielā mērā ir atkarīga no sastāvdaļu viskozitātes. Jo lielāka ir viskozitāte, jo mazāka ir atdeves pakāpe. Viskozitāte ir atkarīga no kārbas temperatūras un kārbas derīguma termiņa. Vēsa un veca kārba pazemina atdeves pakāpi.

 18. Vai ir kādas īpašas drošības prasības attiecībā uz poliuretāna putu kārbu uzglabāšanu?

  Jā, aerosola kārbu uzglabāšanā kopumā pastāv svarīgi nosacījumi, un uz poliuretāna putu kārbu uzglabāšanu attiecas vēl arī citi konkrēti nosacījumi. Katras atsevišķās kārbas etiķetē ir iespiesta informācija par drošu uzglabāšanu.

 19. Kas notiek, ja poliuretāna kārbas ilgstoši tiek uzglabātas aukstos apstākļos?

  Putu viskozitāte [plūsmas pretestība] ievērojami palielināsies, liekot materiālam plūst daudz lēnāk. Tādēļ pirms lietošanas ir jāpanāk, lai kārbas būtu atbilstošā temperatūrā. Tomēr atšķirībā no uzglabāšanas augstā temperatūrā zema temperatūra neietekmē derīguma termiņu.

 20. Kas noticis tādā gadījumā, ja, atkārtoti lietojot kārbu, no tās vairs nevar izspiest putas?

  Domājams, ka sacietējušo putu paliekas, ko būtu vajadzējis iztīrīt, ir aizsprostojušas izplūdes atveri.

 21. Vai poliuretāna balons, kas uzglabāts pareizi un atbilstošā temperatūrā, var eksplodēt?

  Nē, pareizi un atbilstošā temperatūrā uzglabāta, pareizi lietota PU putu kārba nevar eksplodēt. Tā sprāgst tikai ārējas iedarbības rezultātā, piem., pārāk augstas temperatūras vai mehānisku triecienu rezultātā. PU putu kārbas tiek ražotas un testētas atbilstoši teicami definētiem rūpnieciskajiem standartiem.

 22. Vai poliuretāna putu kārbas uzglabāšanas laikā ir jāievēro jādi īpaši nosacījumi?

  Jā: vienkomponenta poliuretāna putas ir jāuzglabā sausumā un vēsumā. Piegādes iepakojumi un atsevišķās kārbas ir jāuzglabā stateniski, ar vārstu uz augšu. Uzglabāšana horizontālā stāvoklī izraisa vārstu atteici.

 23. Vai lietošanas laikā kārba ir jāsakrata atkārtoti?

  Ir ieteicams lietošanas laikā kārbu palaikam sakratīt, jo īpaši pēc darba pārtraukumiem, lai tādējādi nepieļautu propelanta un prepolimēra atkārtotu atdalīšanos.

 24. Cik spēcīgi kārba ir jāsakrata, lai nodrošinātu viendabīgu abu sastāvdaļu samaisīšanu?

  Kārba jāsakrata 15 – 20 reizes.

 25. Vai tam, ja kārba pirms lietošanas netiek rūpīgi sakratīta, ir negatīva ietekme uz putām?

  Poliuretāna putas sastāv no prepolimēra un propelanta gāzes, kas uzglabāšanas laikā izveido divus slāņus. Pirms lietošanas kārba ir jāsakrata enerģiski, lai izveidotu viendabīgu maisījumu. Nepietiekama sakratīšana pasliktinās putu īpašības, putām būs rupja šūnu struktūra un mazāks putu tilpums.

 26. Kā var notīrīt sacietējušu un nesacietējušu putu nevajadzīgus traipus?

  Lai notīrītu nesacietējušas putas, lūdzu, lietojiet tīrīšanas līdzekli Makroflex Cleaner.
  Uzmanību! Šis līdzeklis ir spēcīgs šķīdinātājs un var arī sabojāt plastmasas un sintētisku audumu virsmas! Sacietējušas putas ir iespējams noņemt tikai mehāniski.

 27. Cik daudz sacietējušu putu ir iespējams iegūt no 750/1000 ml kārbas?

  Precīzs sacietējušo putu tilpums ir atkarīgs no daudziem faktoriem: gaisa mitruma, ārējās temperatūras, salaiduma platuma un dziļuma. Parasti ar salmiņu uzklātās putas pēc izspiešanas uzbriest 2 – 2,5 reizes.

 28. Kādēļ jau sacietējušas putas ir jāsargā no saules gaismas?

  PU putas ir ļoti jutīgas pret UV starojumu. Ja salaidums tiek atstāts nepārsegts, sacietējušās putas tiks ātri sagrautas.

 29. Vai salaidumi ir jāmitrina?

  Virsmu apsmidzināšana ar ūdeni pirms putu uzklāšanas nodrošina labāku putu pielipšanu, jo īpaši pie porainām virsmām, tādām kā betons. Savukārt sacietējošo putu apsmidzināšana ar ūdeni uzbriešanas laikā vairumā gadījumu ir nevajadzīga. Šādu darbību var ieteikt tikai tad, ja mitruma līmenis gaisā ir patiešām zems.

 30. Kas ir silikona blīvēšanas līdzekļi?

  Silikoni ir polisiloksāna molekulas modifikācijas; tā ir ļoti liela makromolekula, ko var modificēt dzidrā šķidrumā, panākot viskozitāti, kas var būt no mazas līdz ļoti lielai, vai iegūstot mīkstu cieto materiālu. Silikoni nešķīst ūdenī.

 31. Kādas ir silikona blīvēšanas līdzekļu priekšrocības?

   

  Silikoni, ko lieto salaidumos, lai salīmētu materiālus, uzņem kustības, kādas rada temperatūras maiņas, mitrums, sarukšana, skaņa, vējš un vibrācija. Silikoni nodrošina to, ka būvmateriāli paliek nofiksēti un absorbē spriedzi un kustību, saglabājot konstrukcijas stiprību un drošumu. Savu unikālo pielipšanas un izturības īpašību dēļ silikoni pielīp gandrīz visiem materiāliem – ļoti porainiem, neporainiem, jutīgiem materiāliem, kā arī grūti līmējamiem materiāliem, tādiem kā betons, stikls, granīts, marmors, alumīnijs, tērauds un plastmasa. Šie blīvēšanas līdzekļi veido izturīgu hermētisku blīvējumu, kas ne tikai aizsargā, bet arī papildina ēkas estētiku.

 32. Kādēļ silikona blīvēšanas līdzekļus nevar krāsot?

  Tādēļ, ka silikoni ir materiāli ar ļoti lielu elastību un krāsas slānim uz virsmas nav spēcīga pamata, pie kura pielipt. Lai gan lielākā daļa silikonu pielips pie vairuma krāsotu virsmu, krāsa neturēsies pie silikona gumijas.

 33. Kā var noņemt silikona blīvēšanas līdzekļus, kad tie ir sacietējuši?

  Vislabākie līdzekļi ir fiziskas skrāpēšanas un spēcīga šķīdinātāja kombinācija. Ir pieejami arī īpaši silikona noņemšanas līdzekļi, kas mīkstina silikonu, sekmējot tā vēlāku mehānisko noņemšanu.

 34. Kādai videi silikona blīvēšanas līdzekļi nav piemēroti?

  Tradicionālā silikona gumija nav piemērota videi, kurā tā nonāk saskarē ar naftas degvielām un šķīdinātājiem. Būtībā silikona gumijām arī ir vāja izturība pret tvaika un ļoti sakarsēta ūdens iedarbību.

 35. Kā silikona blīvēšanas līdzekļi ir jālikvidē?

  Silikona gumija nedz sacietējušā, nedz nesacietējušā veidā netiek uzskatīta par bīstamu atkritumu, tādēļ to var likvidēt atbilstoši vietējiem noteikumiem attiecībā uz atkritumu utilizēšanu.

 36. Kā var notīrīt līmi?

  Līmes noņemšana var būt sarežģīta procedūra. Vispirms mēģiniet noteikt, vai konkrētā līme ir sistēma uz ūdens bāzes vai uz šķīdinātāju bāzes. Viens veids, kā to izdarīt, ir uzliet līmei siltu ziepjūdeni, lai redzētu, vai tas līmi atmiekšķē. Ja šī metode neiedarbojas, izmēģiniet nedaudz šķīdinātāja, piemēram, vaitspirta vai terpentīna – samitriniet drāniņu un apstrādājiet traipu, lai redzētu, vai tas palīdz līmi atmiekšķēt, protams, ievērojot piesardzību, lai nesabojātu virsmu. Līme, kas ilgstoši stāvējusi, būs kļuvusi visai cieta, un vienīgais veids, kā to notīrīt, var būt tās noskrāpēšana vai noberšana ar smilšpapīru.