Apraksts

PU piederumi

Putu pistole

FG-STD15 „Basic & Easy“

Ergonomisks un ērts montāžas putu pistoles aplikators.

Raksturlielumi

 • Ļoti viegls alumīnija korpuss (253 g)
 • Nerūsējoša tērauda adapteris un adata
 • Vienkārši tīrāms ar īpašu tīrīšanas līdzekli
 • Vienkārši regulējams putu plūsmas ātrums
 • Īpašas formas pagarināta caurule, lai panāktu labāku putu blīvumu

Kā lietot

PU piederumi

Sagatavošana

 • Enerģiski kratiet kārbu aptuveni 15 sek.
 • Uzskrūvējiet kārbas vītni uz vārpstas, līdz kārba ir stingri pieskrūvēta, tomēr ievērojiet piesardzību, lai nenorautu vītnes.

Uzklāšana

 • Lai palaistu putu plūsmu, pavelciet palaidējmehānismu.
 • Regulējiet plūsmas straumi ar aizmugurējo kloķi.
 • Ja vienā darbā jāizlieto vairāk par vienu kārbu, pēc iespējas drīzāk nomainiet tukšo kārbu, lai nepieļautu putu sacietēšanu pistolē.

Apkope

 • Daļēji izlietotu kārbu var atstāt uz pistoles. Pistoli nav nepieciešams tīrīt, iekams kārba nav pilnībā iztukšota. Ja tukša kārba tiek nomainīta ar jaunu bez kavēšanās, tīrīšana nav nepieciešama.
 • Pēc tam, kad kārba ir iztukšota, pēc iespējas drīzāk iztīriet pistoli, lai nepieļautu putu sacietēšanu pistoles iekšpusē. Tiklīdz putas pistolē ir sacietējušas, šķīdinātājs to paliekas vairs neizšķīdinās.

Tīrīšana

 • Tīriet pistoli ar ieteikto tīrīšanas līdzekli. Jebkāda cita veida šķīdinātājs pistoli var sabojāt. NEKAD NELIETOJIET ŪDENI PISTOLES TĪRĪŠANĀ!
 • Atstājiet šķīdinātāju pistolē uz 2 minūtēm. Iztukšojiet pistoli no šķīdinātāja, piespiežot palaidējmehānismu. Atkārtojiet šo procesu, līdz izplūstošais šķīdinātājs ir pilnīgi tīrs, bez jebkādām putu paliekām.

Vispārēja tīrīšana

 • Noskrūvējiet regulēšanas kloķi un izņemiet adatu. Notīriet adatu ar neabrazīvu produktu. Sacietējušas putas adatu sabojās.
 • Pirms adatas atlikšanas atpakaļ pistolē apstrādājiet to ar ziežvielu. Tukšo kārbu nomainiet pēc iespējas drīzāk.

Problēmu novēršana

 • Putas izplūst pat tad, kad pistole ir izslēgta: noskrūvējiet kārbu, izlaidiet spiedienu un iztukšojiet pistoli no tajā palikušajām putām. Izņemiet adatu un notīriet pistoli ar šķīdinātāju. Noņemiet priekšējo uzgali ar skrūvju uzgriežņatslēgu komplektu. Pārbaudiet priekšējo uzgali. Nepieciešamības gadījumā iztīriet. Lietošanas gaitā priekšējais uzgalis nodils – tad tas ir jānomaina.
 • Ja kārba uz vārpstas iesprūst, mēģiniet to noņemt, ievērojot piesardzību, jo PĀRDURTA KĀRBA VAR SPRĀGT.

Padoms drošības jomā

Nevērsiet šo pistoli ne pret vienu cilvēku. Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Ievērojiet izsmidzināmā materiāla ražotāja norādījumus un valkājiet atbilstošu sejas masku. Smidzināšanas aprīkojums jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Neveiciet smidzināšanu slēgtās telpās un uzturiet labu ventilāciju.