WINTEQ IZOLĀCIJA

Ievads

Pēdējo dažu gadu laikā ir ievērojami palielinājies strukturālu bojājumu skaits, kādus izraisa ūdens kondensāts, kas uzkrājas salaidumos starp ēkas apšuvumu un logiem, logu elementiem vai durvīm vai ap šiem salaidumiem. Izvērstā Winteq izolācijas sistēma ir izstrādāta, lai šādus bojājumus nepieļautu.


Kā veikt blīvēšanas darbus atbilstoši EN standartu prasībām?

1 - Lekšpuses aizsardzība

Šuves iekšējai virsmai pret dzīvojamo telpu ir jābūt gaisu necaurlaidīgai, lai atdalītu telpas klimatu no āra klimata. Šajā līmenī temperatūrai ir jābūt virs telpas kritiskās temperatūras, kādā veidojas pelējums (80 % gaisa mitrums / 13 °C izoterma).

2 -Termiskā atdalīšana

Šuves vidējā zonā termiskā un skaņas izolācija ir jānodrošina atbilstošā laika periodā. Šai zonai ir jāpaliek sausai.

3 - Ārpuses aizsardzība

Ārpusē šuvei ir jābūt pasargātai no lietus ūdens vai brāzmaina lietus ūdeņa. Ūdenim, kas iespiedies, jābūt kontrolējamam un tūlīt novadāmam uz ārpusi. Tai pat laikā mitrumam ir jāļauj izplūst no funkcionālās platības uz āru.

Kādēļ šo trīs līmeņu funkcijas ir tik svarīgas?

Dzīvojamajās un nedzīvojamajās ēkās ir daudz mitruma un valguma avotu. Trīs cilvēku ģimene apkārtējā gaisā atbrīvo aptuveni 6–12 litrus ūdens dienā. Nelabvēlīgos apstākļos (neatbilstoša gaisa cirkulācija, zema virsmu laukumu temperatūra) tas var izraisīt kondensāciju un pat pelējuma invāziju.

Risinājums

WINTeQ atbilst šīm prasībām ar optimizētu būvproduktu sistēmu. Ja salaidums ir noblīvēts pret vēja un lietus iekļūšanu no ārpuses, ūdens tvaiku caurlaidīgie materiāli, tādi kā WINTeQ ārējā plēve vai WINTeQ saspiestās lentes, ļauj ūdens tvaikam izkļūt no ēkas iekšpuses ārpusē. Savukārt Makroflex PU putas nodrošina augsta līmeņa siltuma un skaņas izolāciju. Sistēmu papildina tvaikadrošs blīvējošais slānis, kas ievērojami samazina mitruma iesūkšanos salaidumos no iekštelpām.

Risinājums

WINTeQ atbilst šīm prasībām ar optimizētu būvproduktu sistēmu. Ja salaidums ir noblīvēts pret vēja un lietus iekļūšanu no ārpuses, ūdens tvaiku caurlaidīgie materiāli, tādi kā WINTeQ ārējā plēve vai WINTeQ saspiestās lentes, ļauj ūdens tvaikam izkļūt no ēkas iekšpuses ārpusē. Savukārt Makroflex PU putas nodrošina augsta līmeņa siltuma un skaņas izolāciju. Sistēmu papildina tvaikadrošs blīvējošais slānis, kas ievērojami samazina mitruma iesūkšanos salaidumos no iekštelpām.