Telpu durvju nostiprināšana un izolēšana

Ievads

Telpu durvju uzstādīšana precīzi garantē elastīgu reakciju uz attiecīgajiem spēkiem, kas uzstādīšanu ietekmē. Lai panāktu šāda veida izpildījumu, vajadzīgas smalkas pielaides, un galdniecības vai mūrniecības prasmes ir obligāts priekšnoteikums.
Galvenais – pirms durvju uzstādīšanas darbu sākšanas iepazīstieties ar durvju ražotāja norādījumiem. Ir pieejama liela daudzveidība dažādu modeļu, kuru uzstādīšana var būt visai atšķirīga atkarībā no durvju modeļa un vajadzīgajām izolācijas īpašībām.
Pirms uzstādīšanas darbu sākšanas pārbaudiet durvju izmēru atbilstību atvērumam. Visieteicamāk atstāt aptuveni 2 cm starp rāmi, un, mērot atvērumu, pārbaudiet, vai durvju atvēruma stūri ir 90° leņķī, sienas – vertikālas un grīda – taisna. Ja leņķis nav taisns un sienas vertikālas, siena un grīda (pamats) ir jākoriģē. Neaizmirstiet pārbaudīt abas durvju puses! Novērsiet visas problēmas šajā stadijā.

Nepieciešamie materiāli

Nepieciešamie materiāli un instrumenti: blīves, izvēles starplikas, maskējošā lente, cimdi un aizsargbrilles, vienkomponenta poliuretāna putas, izvēles stiprinājuma skrūves, izvēles divkomponentu putas, nazis, svērtenis, skrūvgriezis, āmurs, izvēles putu aplikators.

Sagatavošana

 • Durvju uzstādīšanai sagatavotajā atvērumā nedrīkst būt sīku daļiņu un putekļu. Jutīgas virsmas vai grīdas jāaizsargā pret PU traipiem, maskējot ar līmlentēm vai audekla pārsegu.
 • Novietojiet rāmi atvēruma iekšpusē un iecentrējiet to galīgajā pozīcijā. Atstarpei starp durvju rāmi un sienu jābūt starp 1 un 3 cm. Platāku salaidumu gadījumā stiprinājums ir attiecīgi jāpielāgo, un PU putu blīvējums jāveido pakāpeniski pa slāņiem.
 • Durvju rāmis jāieregulē vertikālā un horizontālā pozīcijā, izmantojot līmeņrādi. Pārbaudiet vēlreiz – durvīm noteikti jābūt vertikālām un taisnām. Ieregulējumu var mainīt ar blīvēm un durvis iepriekšēji nostiprināt atvērumā. Uzstādīšanas procesa laikā atstarpi starp sienu un durvju rāmi nedrīkst samazināt; tai jāsaglabājas aptuveni 2 cm platai.

Nostiprināšana ar 2K un starplikām

 • Ja 2K poliuretāna putas tiek lietotas bez papildu mehāniskas nostiprināšanas, izlasiet ražotāja norādījumus; atkarībā no durvju svara un rāmja biezuma lietojiet vai nu trīs speciālās durvju rāmju starplikas ar iestrādātām stiprinājuma skavām, vai arī trīs koka gabalus, lai tādējādi novērstu rāmja deformāciju. Koka gabalam jāiegulst rāmī, un to var nostiprināt un ieregulēt ar ķīļiem. Lai ieregulētu rāmi vajadzīgajā pozīcijā, ievietojiet salaidumā starp sienu un durvju rāmi piemērotus ķīļus.

 •  Starplikas jāpozicionē abu eņģu un slēdzenes augstumā. Izmēriet platumu durvju rāmja iekšpusē – augšā, vidu un apakšā. Atstatumam visur jābūt vienādam. Pārbaudiet abus augšējos stūrus, tiem jāatrodas taisnā leņķī.
 • Ja durvīm ir robusts rāmis (pārliecinieties par to ražotāja instrukcijā!), starplikas var nelikt, jo rāmis spēj izturēt uzbriestošo putu sacietēšanas spiedienu. Šādas darba metodes gadījumā durvju vertikāla un taisna nostiprināšana atvērumā ar blīvēm un mehānisku stiprinājumu, izmantojot speciālās skrūves, ir obligāts priekšnoteikums.
 • Pirms PU putu uzklāšanas durvis ir jālīmeņo un jāpārliecinās, vai tās pareizi veras. Tās ir jāsalāgo ar telpas sienām, lai pēc tam būtu iespējams uzstādīt durvju līstes.
 • Kad ieregulēšana ir pabeigta, durvju rāmis ir jānostiprina pie sienas, lai nepieļautu izkustēšanos, vai nu ar durvju rāmja starpliku, vai iepriekš minētajām blīvēm, kas ievietotas salaidumā, – atbilstoši izvēlētajai uzstādīšanas metodei un ievērojot ražotāja norādījumus.
 • Durvju rāmis un apakšdaļa ir jāaizsargā ar papīru vai maskējošo lenti, lai nepieļautu notraipīšanu ar iespējami krītošajiem putu gabaliem.
 • 2K putas jāiesmidzina salaidumā starp sienu un durvju rāmi starpliku pozīcijās abās pusēs, parasti kopumā 6 punktos. 2K pilnībā sacietē 30 minūšu laikā, radot augstu spiedienu, kas nodrošina durvju rāmja nostiprināšanu. Nelietojiet pārāk daudz putu, skatiet konkrētos tehniskos datus par šo putu uzbriešanu.

Mehāniskā nostiprināšana

 • Pirms mehāniskās nostiprināšanas iepazīstieties ar ražotāja norādījumiem. Lai ieregulētu rāmi vajadzīgajā pozīcijā, ievietojiet salaidumā starp sienu un durvju rāmi piemērotus ķīļus.
 • Izmēriet platumu durvju rāmja iekšpusē – augšā, vidu un apakšā. Atstatumam visur jābūt vienādam. Pārbaudiet abus augšējos stūrus, tiem jāatrodas taisnā leņķī.
 • Kad durvju rāmis ir uzstādīts vajadzīgajā pozīcijā, ir jāizdara vēl viena pēdējā pārbaude. Uzstādiet durvju vērtni un aizveriet to, lai pārliecinātos, vai atstarpe starp durvīm un aplodu ir vienmērīga no augšas līdz apakšai. Ja sprauga ir nevienāda, viss ieregulēšanas process ir jāveic vēlreiz, kamēr ieregulējums ir pareizs.
 • Kad ieregulēšana ir pabeigta, durvju rāmis ir jānostiprina pie sienas ar iepriekš minētajām blīvēm, kā arī izpildot ražotāja norādījumus.
 • Lūdzu, nostipriniet rāmi ar speciālajām skrūvēm atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Pēdējā pārbaude

 • Kad durvju rāmis ir uzstādīts vajadzīgajā pozīcijā, ir jāizdara vēl viena pēdējā pārbaude. Uzstādiet durvju vērtni un aizveriet to, lai pārliecinātos, vai atstarpe starp durvīm un aplodu ir vienmērīga no augšas līdz apakšai. Ja sprauga ir nevienāda, viss ieregulēšanas process ir jāveic vēlreiz, kamēr ieregulējums ir pareizs.

Izolēšana un blīvēšana

 • Pēc tam, kad pilnībā pabeigta vai nu mehāniskā nostiprināšana, vai arī nostiprināšana ar 2K putām, tukšums starp durvju rāmi un sienām tiks aizpildīts ar 1K PU putām. Šajā stadijā NEŅEMIET nost starplikas, resp., pievienojiet starplikas, kā aprakstīts sadaļā par 2K lietošanu!
 • Aizpildiet tukšumu ar 1K putām, to nepieblīvējot. Ieskatieties attiecīgajā produkta aprakstā, kas teikts par salaiduma aizpildījuma līmeni, jo dažu produktu gadījumā ir jāatstāj vieta, kas nepieciešama putu uzbriešanai.
 • Sausos apstākļos putām nepieciešams papildu mitrums, jo īpaši ziemas laikā un telpās ar centrālo apkuri. Nedaudz samitriniet putu virsmu ar ūdeni, izmantojot smidzinātāju. Nelietojiet pārāk daudz ūdens! Uzklāto putu virsmas samitrināšana uzlabo putu pielipšanas spēju.
 • Starplikas nedrīkst izņemt, iekams putas nav pilnībā sacietējušas; atkarībā no apkārtējiem apstākļiem nogaidiet vismaz 3 stundas. Telpās ar ļoti sausu gaisu var būt nepieciešams 24 stundu gaidīšanas laiks.

Pēcapstrāde

 • Liekās uzbriedušās putas var nogriezt, drīzākais, pēc vienas stundas – atkarībā no lietojuma apstākļiem un mitruma līmeņa. Putu griezuma vieta ir jāaizsargā pret UV starojuma iedarbību un jāpārsedz ar apmetumu, javu vai līdzīgu pārklājumu.

Ieteicamie produkti

Makroflex 2K – viegla nostiprināšana
Makroflex STD – durvju uzstādīšana ar starplikām
Makroflex PRO – mehāniski nostiprinātu durvju salaiduma izolēšana
Makroflex Premium PRO – mehāniski nostiprinātu durvju salaiduma izolēšana