Ārdurvis

Ārdurvju nostiprināšana un izolēšana ar OCF

Nepieciešamie materiāli un instrumenti: blīves, pēc izvēles starplikas, maskējošā lente, cimdi un aizsargbrilles, vienkomponenta poliuretāna putas, pēc izvēles stiprinājuma skrūves,pēc izvēles divkomponentu putas, nazis, svērtenis, skrūvgriezis, āmurs, pēc izvēles putas ar aplikatoru.

Ir pieejamas dažādu veidu durvis, katras ar savām priekšrocībām un trūkumiem. Labākās durvis ir tādas, kas visvairāk atbilst raksturlielumiem, kurus atzīstat par svarīgākajiem, – vai tā būtu estētika, izturība, energoefektivitāte vai drošība.

Galvenais – pirms durvju uzstādīšanas darbu sākšanas iepazīstieties ar durvju ražotāja norādījumiem. Ir pieejama liela daudzveidība dažādu modeļu, kuru uzstādīšana var būt visai atšķirīga atkarībā no durvju modeļa un vajadzīgajām īpašībām. Ārdurvis jo īpaši ietekmē vides faktori, un tikai pareiza uzstādīšana var nodrošināt ilgstošu kalpošanu.

Pirms uzstādīšanas darbu sākšanas pārbaudiet durvju izmēru atbilstību atvērumam. Visieteicamāk atstāt aptuveni 3 cm starp rāmi, un mērot atvērumu, pārbaudiet, vai durvju atvēruma stūri ir 90º leņķī, sienas – vertikālas un grīda – taisna. Ja leņķis nav taisns un sienas nav vertikālas, siena un grīda (pamats) ir jākoriģē. Neaizmirstiet pārbaudīt abas durvju puses! Novērsiet visas problēmas šajā stadijā.

Sagatavošana

 • Durvju uzstādīšanai sagatavotajā atvērumā nedrīkst būt sīku daļiņu un putekļu. Jutīgas virsmas vai grīdas jāaizsargā pret PU traipiem, maskējot ar līmlentēm vai audekla pārsegu.
 • Novietojiet rāmi atvēruma iekšpusē un iecentrējiet to galīgajā pozīcijā. Atstarpei starp durvju rāmi un sienu jābūt starp 1 un 3 cm. Platāku salaidumu gadījumā stiprinājums ir attiecīgi jāpielāgo, un PU putu blīvējums jāveido pakāpeniski pa slāņiem.
 • Durvju rāmis jāieregulē vertikālā un horizontālā pozīcijā, izmantojot līmeņrādi. Pārbaudiet vēlreiz – durvīm noteikti jābūt vertikālām un taisnām. Ieregulējumu var mainīt ar blīvēm un durvis iepriekšēji nostiprināt atvērumā. Uzstādīšanas procesa laikā atstarpi starp sienu un durvju rāmi nedrīkst samazināt; tai jāsaglabājas aptuveni 3 cm platai.
 • Starplikas jāpozicionē abu eņģu un slēdzenes augstumā. Izmēriet platumu durvju rāmja iekšpusē – augšā, vidū un apakšā. Atstatumam visur jābūt vienādam. Pārbaudiet abus augšējos stūrus, tiem jāatrodas taisnā leņķī.
 • Ja durvīm ir robusts rāmis (pārliecinieties par to ražotāja instrukcijā!), starplikas var nelikt, jo rāmis spēj izturēt uzbriestošo putu sacietēšanas spiedienu. Šādas darba metodes gadījumā durvju vertikāla un taisna nostiprināšana atvērumā ar blīvēm un mehānisku stiprinājumu, izmantojot speciālās skrūves, ir obligāts priekšnoteikums.
 • Kad durvju rāmis ir uzstādīts vajadzīgajā pozīcijā, ir jāizdara vēl viena pēdējā pārbaude. Uzstādiet durvju vērtni un aizveriet to, lai pārliecinātos, vai atstarpe starp durvīm un aplodu ir vienmērīga no augšas līdz apakšai. Ja sprauga ir nevienāda, viss ieregulēšanas process ir jāveic vēlreiz, kamēr ieregulējums ir pareizs.

Nostiprinājums

 • Pirms PU putu uzklāšanas durvis ir jālīmeņo un jāpārliecinās, vai tās pareizi veras. Tās ir jāsalāgo ar telpas sienām, lai pēc tam būtu iespējams uzstādīt durvju līstes.
 • Kad ieregulēšana ir pabeigta, durvju rāmis ir jānostiprina pie sienas, lai nepieļautu izkustēšanos, vai nu ar durvju rāmja starpliku, vai iepriekš minētajām blīvēm, kas ievietotas salaidumā, – atbilstoši izvēlētajai uzstādīšanas metodei un ievērojot ražotāja norādījumus.
 • Durvju rāmis un apakšdaļa ir jāaizsargā ar papīru vai maskējošo lenti, lai nepieļautu notraipīšanu ar iespējami krītošajiem putu gabaliem.
 • Ārdurvju rāmis jānostiprina mehāniski ar speciālajām skrūvēm atbilstoši ražotāja norādījumiem.
 • Pārbaudiet slēgšanas sistēmu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus, lai nodrošinātu pareizu slēdzenes darbību.


Izolēšana un blīvēšana

 • Kad mehāniskā nostiprināšana ir pilnībā pabeigta, tukšums starp durvju rāmi un sienām jāaizpilda ar vienkomponenta PU putām. Šajā stadijā NEŅEMIET ĀRĀ starplikas!
 • Taupīgi aizpildiet tukšumu ar 1K putām. Ieskatieties attiecīgajā produkta aprakstā, kas teikts par salaiduma aizpildījuma līmeni, jo dažu produktu gadījumā ir jāatstāj vieta, kas nepieciešama putu uzbriešanai.
 • Sausos apstākļos putas nepieciešams mitrināt papildus. Nedaudz samitriniet putu virsmu ar ūdeni, izmantojot smidzinātāju. Nelietojiet pārāk daudz ūdens! Uzklāto putu virsmas samitrināšana uzlabo putu pielipšanas spēju.
 • Starplikas nedrīkst izņemt, pirms putas nav pilnībā sacietējušas; atkarībā no apkārtējiem apstākļiem nogaidiet vismaz 3 stundas. Telpās ar ļoti sausu gaisu var būt nepieciešams 24 stundu gaidīšanas laiks.Pēcapstrāde

 • Liekās uzbriedušās putas var nogriezt, ātrākais, pēc 1 stundas – atkarībā no lietojuma apstākļiem un mitruma līmeņa. Putu griezuma vieta ir jāaizsargā pret UV starojuma iedarbību un jāpārsedz ar apmetumu, javu vai līdzīgu pārklājumu.

Izvēlieties pareizu produktu atbilstoši turpmākajām vadlīnijām, kā arī atkarībā no aizpildāmā tukšuma tilpuma.

Ieteicamie produkti

Makroflex STD - durvju uzstādīšana ar starplikām

Makroflex PRO -mehāniski nostiprinātu durvju salaiduma izolēšana

Makroflex Premium PRO -mehāniski nostiprinātu durvju salaiduma izolēšana